Varuförsäkring

Varför teckna transportförsäkring ?

Risken för att något oförutsett kan hända godset är stor. Tänk efter före - låt Nacora transportförsäkring stå för risken.

TÄNK PÅ: att godset under transport befinner sig i en miljö för vilket det ej är avsett.

  • Godset kan skadas även om det är packat och emballerat väl, försvinna i hanteringen, gå överbord vid dåligt väder, förstöras vid brand och dessutom kan gods bli kraftigt försenat.

  • Speditörens lagfästa ansvar för sina åtaganden är begränsat och omfattningen är olika beroende på vilket transportmedel man använder.

  • Speditörens ansvar (vållande) måste utredas och detta kan ta tid.

  • Med en varuförsäkring får kunden inga obehagliga överraskningar.

  • Att försäkra godset kostar ofta mindre än en halv procent - att låta bli kan kosta mer än hundra procent.

  • Premien kan budgeteras - det kan inte skadorna. Du och din kund erhåller snabb skadereglering av erfaren personal.

Vad kostar det?

  • Normalt kostar en minimum premie runt 135 EUR. Tecknas försäkringen via Perryson Forwarding stannar premien på 40 EUR. Kontakta oss för premie uppgift utöver minimum. (Minimum premie = Varuvärde upp till 20,000 EUR).

  • Självrisk: Självrisken är 275 EUR oavsett skadeståndsanspråk (claim).