Dagliga avgångar till alla länder i Europa.

Dagliga avgångar för komplett last till alla länder i Europa. Dellaster och styckegods, avgångar 2-3 gånger per vecka.

Sjötransporter till alla hamnar i världen.

Vi erbjuder LCL & FCL sjötransporter till alla hamnar i världen. Avgångar 2-3 gånger per vecka.

Flyg - Vårt kvickaste alternativ.

Vid tidspress för känsligt eller värdefullt gods, kan vi skräddarsy bästa möjliga flygfrakt.

¡ Bienvenido !

Perryson Forwarding är ett svenskt privatägt speditionsföretag beläget i Alicante, Spanien. Vi är inte bundna till några agenter i Europa vilket ger oss möjlighet att hålla hög flexibilitet och service, både vad det gäller avgångar och tillgång till plats för bil, sjö och flygtransporter.
Perryson Forwarding arbetar utefter sin värdegrund som kan sammanfattas med 3 ord: Enkelhet, Kvalitet och Trygghet.

ENKELHET

Samma kontaktperson hos Perryson Forwarding för både vår kund och dennes leverantör/kund (inga agenter eller andra kontakter inblandade).

KVALITET

Perryson Forwarding lastar och levererar gods i utlovad tid samt lämnar tydlig och riktig information i rätt tid.

TRYGGHET

Vi som arbetar i Perryson Forwarding har 25 års erfarenhet av branschen. Vi har etablerade kontaktnät och kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga transport lösningar i Europa.

Med Perryson Forwarding kan ni boka allt från minsta kartong till kompletta trailers, containers. Export -lmport - Cross trade.