Flygfrakt

Perryson Forwarding är ett fristående speditionsföretag och inte bundna till något flygbolag vilket ger oss möjligheten att hålla hög flexibilitet och service både vad det gäller avgångar och tillgång till plats. Självklart har vi en global täckning för både lmport, Export och Cross trade.
Genom Perryson Forwarding får ni tillgång till ett flertal leveransalternativ, såsom:

Airport to Airport

Sändning avlämnas på flygplats A och hämtas på flygplats B

Door to Door

Hämtas direkt hos exportören och levereras direkt till importören.

First flight out

När tid är det mest avgörande

Consolidation

Samlastning, veckovis

Full or part charter

Kundanpassad charter

Sea and Air

Kombination av sjö och flygtransporter.

Tulltjänster