Frakt Christiansted, St. Croix – Jungfruöarna

Perryson Forwarding erbjuder frakt av gods till och från Christiansted, St. Croix i Jungfruöarna.

Perryson Forwarding är ett svenskt privatägt speditionsföretag beläget i Alicante, Spanien, som kan tillhandahålla frakt av gods över hela världen, vilket inkluderar Christiansted, St. Croix i Jungfruöarna. Vi är inte bundna till några agenter i Europa vilket ger oss möjlighet att hålla hög flexibilitet och service, både vad det gäller avgångar och tillgång till plats för bil, sjö och flygtransporter.

Vi som arbetar i Perryson Forwarding har 25 års erfarenhet av branschen. Vi har etablerade kontaktnät och kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga transportlösningar för Christiansted, St. Croix, Jungfruöarna.

Kontakta oss för mer information.